Home ATOSA Shopee Ads Free amazon ppc analysis

Free amazon ppc analysis

1 IN 4 ADVERTISING DOLLARS IS WASTED

PHÂN TÍCH HIỆU SUẤT QUẢNG CÁO CỦA BẠN

PHÂN TÍCH CHI TIẾT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO CỦA BẠN, ĐỀ XUẤT CÁC THAY ĐỔI GIÚP BẠN TỐI ƯU TĂNG DOANH THU

Nhập email đồng nghĩa bạn đồng ý nhận email marketing và thông tin từ chúng tôi

“ĐÂY THỰC SỰ LÀ MỘT CÔNG CỤ HỮU ÍCH, CHÚNG TÔI ĐÃ HỌC ĐƯỢC RẤT NHIỀU TỪ NÓ, ATOSA ĐÃ GIÚP CHÚNG TÔI TĂNG DOANH THU ĐÁNG KỂ CHỈ TRONG 3 THÁNG ĐẦU SỬ DỤNG.”

Key Account Manager at Evolve Group US

>91%

CÁC NHÀ QUẢNG CÁO CÓ MỤC TIÊU CỦA HỌ TRONG 3 THÁNG ĐẦU TIÊN

>1000

THAY ĐỔI GIÁ THẦU TRÊN MỘT TÀI KHOẢN MỖI NGÀY

>3000

CÁC THƯƠNG HIỆU VÀ ĐẠI LÝ TIN TƯỞNG CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO CỦA ATOSA

HOW CAN YOU GET YOUR AMAZON PPC ANALYSIS?

Step 1

Tự động hóa hoàn toàn giá thầu chiến dịch dựa trên: phân cụm từ khóa; dự đoán doanh thu trên mỗi nhấp chuột; phân tích thời vụ; và dự báo phân bổ bán hàng

Step 2

ATOSA AI sẽ ra soát từng sản phẩm của bạn và đào sâu từ tiêu đề đến mô tả sản phẩm. Đưa ra cho bạn gợi ý cập nhật nhanh chóng, giúp sản phẩm chuẩn SEO sàn

Step 3

Yối ưu hóa cho các mục tiêu chi phí của bạn xuống tới cấp Nhóm Quảng cáo. Hãy để phần mềm máy học và đáp ứng các mục tiêu lợi nhuận của bạn.

GRADE YOUR AMAZON PPC PERFORMANCE - FIND OUT YOUR SCORE

UNLOCK SALES OPPORTUNITIES, ELIMINATE WASTED AD SPEND, AND MORE. FREE WITH YOUR SELLICS ACCOUNT.

Nhận báo cáo miễn phí từ chuyên gia
Trước khi bắt đầu, hãy để một trong những chuyên gia của chúng tôi hướng dẫn bạn trực tiếp để hiểu các chiến dịch và thiết lập quảng cáo cho bạn, đồng thời đề xuất giải pháp tự động hóa tốt nhất cho bạn.

Nhận báo cáo miễn phí từ chuyên gia
Trước khi bắt đầu, hãy để một trong những chuyên gia của chúng tôi hướng dẫn bạn trực tiếp để hiểu các chiến dịch và thiết lập quảng cáo cho bạn, đồng thời đề xuất giải pháp tự động hóa tốt nhất cho bạn.

Nhận báo cáo miễn phí từ chuyên gia
Trước khi bắt đầu, hãy để một trong những chuyên gia của chúng tôi hướng dẫn bạn trực tiếp để hiểu các chiến dịch và thiết lập quảng cáo cho bạn, đồng thời đề xuất giải pháp tự động hóa tốt nhất cho bạn.

Nhận báo cáo miễn phí từ chuyên gia
Trước khi bắt đầu, hãy để một trong những chuyên gia của chúng tôi hướng dẫn bạn trực tiếp để hiểu các chiến dịch và thiết lập quảng cáo cho bạn, đồng thời đề xuất giải pháp tự động hóa tốt nhất cho bạn.

Nhận báo cáo miễn phí từ chuyên gia
Trước khi bắt đầu, hãy để một trong những chuyên gia của chúng tôi hướng dẫn bạn trực tiếp để hiểu các chiến dịch và thiết lập quảng cáo cho bạn, đồng thời đề xuất giải pháp tự động hóa tốt nhất cho bạn.

Nhận báo cáo miễn phí từ chuyên gia
Trước khi bắt đầu, hãy để một trong những chuyên gia của chúng tôi hướng dẫn bạn trực tiếp để hiểu các chiến dịch và thiết lập quảng cáo cho bạn, đồng thời đề xuất giải pháp tự động hóa tốt nhất cho bạn.

READY TO DISCOVER YOUR AMAZON PPC SCORE?

By entering your email, you agree to receive marketing emails from Sellics.

Featured in