Full Stack Developer

Bộ phận Kỹ Thuật Yêu cầu ứng viên: Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình với các ngôn ngữ Java, Javascript. Có kiến thức về bất đồng bộ trong JS, ES6, typescript. Có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng web. Có kinh nghiệm làm với với các framework như Spring Boot của […]

FRONTEND VUEJS DEV (JAVASCRIPT, VUEJS)

Bộ phận Kỹ Thuật Yêu cầu ứng viên: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình frontend sử dụng Vuejs/Reactjs/Angular Có hiểu biết về RESTful service, functional programming, clean code, design pattern Từng tham gia hoặc có hiểu biết về livestream video trên web, chỉnh sửa, xử lý hiệu ứng cho video Có khả […]

Chuyên viên BA

Bộ phận kỹ thuật Yêu cầu công việc: Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm BA Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT/các chuyên ngành khác liên quan loại Khá trở lên Có kiến thức về các kĩ thuật phân tích nghiệp vụ như: các mô hình chức năng nghiệp vụ, mô hình luồng nghiệp vụ, […]