Quy trình 5 bước cho người bắt đầu với Atosa

Share

Dưới đây là Quy trình chuẩn để chuẩn bị cho chạy quảng cáo Shopee:

từ-khóa-vừa-miếng-ngon-miệng-atosa

Quy trình 6 bước cho Shop mới sử dụng Atosa

Quy-trình-cho-Shop-mới-dùng-Atosa-1

Đối với Shop mới sử dụng Atosa cho quảng cáo Shopee cần thực hiện 1 số việc như sau:

  • Đào từ khóa
  • Cài đặt vị trí tự động
  • Dò giá thầu hợp với vị trí đó
  • Cài đặt tiền tăng giảm để duy trì vị trí
  • Cài đặt chống click tặc
Bài viết liên quan

An toàn & Bảo mật

Thêm shop vào Atosa có an toàn không? Có nha Sốp.Mỗi User được cấp Proxy (IP) riêng, không chung với bất cứ Shop nào.Atosa không

Xem thêm