Hướng dẫn Đấu thầu tự động – Quảng cáo khám phá Shopee

Share

I. Thiết lập chiến dịch

Bước 1: Truy cập “Đấu thầu tự động” trong “Quảng cáo khám phá” 

dau-thau-tu-dong-quang-cao-kham-pha

Bước 2: Click “Chọn Cửa hàng” để chọn đúng cửa hàng bạn muốn quảng cáo. Hệ thống sẽ load ra các chiến dịch mà bạn đang chạy. 

dau-thau-tu-dong-quang-cao-kham-pha - 1

Bước 3: Click vào “+Tạo chiến dịch mới” và lựa chọn sản phẩm cần quảng cáo. 

dau-thau-tu-dong-quang-cao-kham-pha - 2

Bước 4: Chọn sản phẩm chạy quảng cáo – bằng cách tick vào ô sản phẩm shop cần chạy quảng cáo. Sau đó, ấn “xác nhận”.

dau-thau-tu-dong-quang-cao-kham-pha - 3

Bước 5: Shop thiết lập chiến dịch với các thông số:

 • Giá đấu thầu: Hệ thống để mặc định giá thầu gợi ý của Shopee. Bạn có thể sửa giá đấu thầu cao hơn giá gợi ý.
 • Ngân sách: Thiết lập ngân sách hoặc để không giới hạn
 • Thời gian áp dụng: Thiết lập khoảng thời gian hoặc để không giới hạn.
dau-thau-tu-dong-quang-cao-kham-pha - 4

Thiết lập vị trí hiển thị

Bước 6: Tăng giá thầu theo % với các vị trí hiển thị

 • Trang chi tiết sản phẩm – Sản phẩm tương tự
 • Trang chủ – Gợi ý hôm nay
 • Trang chi tiết sản phẩm – Có thể bạn cũng thích

Sau đó ấn “Xác nhận và Thiết lập quảng cáo mới”

II. Cài đặt Cấu hình Mức Premium tự động

Bước 7: Quay lại danh sách chiến dịch chạy quảng cáo ban đầu và vào lại chiến dịch vừa cài đặt để cài đặt cấu hình mức Premium tự động.

dau-thau-tu-dong-quang-cao-kham-pha - 5

Bước 8: Click vào “Cài đặt tự động” của chiến dịch.

dau-thau-tu-dong-quang-cao-kham-pha - 6

Bước 9: Điều chỉnh mức Premium với các lựa chọn:

 • Duy trì Mức Premium gợi ý của Shopee
 • Cao hơn mức Premium gợi ý (của Shopee) và cài đặt giới hạn “Không vượt quá mức tối đa (tối đa 300%) 
 • Thấp hơn mức Premium gợi ý (của Shopee) và cài đặt giới hạn “Không vượt quá mức tối đa (Tối đa 300%)
 • Thiết lập mức Premium theo gợi ý của Shopee và cài đặt giới hạn “Không vượt quá mức tối đa (Tối đa 300%)
 • Cài đặt “Thời gian chạy” hoặc “Chạy cả ngày”
dau-thau-tu-dong-quang-cao-kham-pha - 7

III. Thiết lập “Cấu hình điều chỉnh vị trí tự động”

Giúp bạn duy trì vị trí quảng cáo mong muốn một cách tự động với các tùy chọn:

 • Duy trì vị trí trong khoảng. Điền khoảng vị trí bạn mong muốn Quảng cáo của mình xuất hiện. Ví dụ: vị trí bắt đầu từ 2-cho tới 5
 • Luôn duy trì ở phía trên vị trí. Ví dụ: Trên vị trí 5
 • Luôn duy trì ở phía dưới vị trí. Ví dụ: Dưới vị trí 3
 • Nhập đường dẫn của shop hoặc đường dẫn của đối thủ (để bám đuổi theo vị trí của đối thủ đó)
 • Cài đặt “Thời gian chạy” hoặc “Chạy cả ngày”

Sau đó lưu cấu hình để hoàn tất cài đặt.

dau-thau-tu-dong-quang-cao-kham-pha - 8

Xem hướng dẫn chi tiết tại video dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=bkP09NPmMqk
Bài viết liên quan

An toàn & Bảo mật

Thêm shop vào Atosa có an toàn không? Có nha Sốp.Mỗi User được cấp Proxy (IP) riêng, không chung với bất cứ Shop nào.Atosa không

Xem thêm